About us

 

ประวัติบริษัท สีมาแพค จำกัด

       บริษัท สีมาแพค จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 โรงงานสาขา ตั้งอยู่ที่ 109/2 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30340 โทรศัพท์ 044-756298 โทรสาร 044-756297 โรงงานมีพื้นที่รวม 8,000 ตารางเมตร (5 ไร่) เป็นอาคารโรงงาน 2,080 ตารางเมตร มูลค่าของอาคารสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรต่างๆ ประมาณ 54 ล้านบาท จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทฯ เป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ บอจ.ปท.3225 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และเริ่มเปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541 โดยได้รับการสนับสนุนจากคระกรรมการส่ง้สริมการ ลงทุนจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน เลขที่ 1648/2540 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2540

     เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติก ประเภทฟิล์มพลาสติก สำหรับการบรรจุหีบห่อ (Packaging ) ผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ถุงบรรจุ ข้าวสาร,ถุงบรรจุแป้ง,ถุงบรรจุน้ำตาล ผักปลอดสารพิษ, ผงชูรส ถุงบรรจุนม ไอศกรีม และขนมขบเคี้ยว เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม เช่น ไม้ฝา กระเบื้อง พาเลท กล่องน้ำดื่ม กล่องนม ฟิล์มหุ้มฉนวนกันความร้อน ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้าอิเลคทรอนิค เป็นต้น บริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง และพร้อมให้คำช่วยเหลือแนะนำและให้คำปรึกษา ในการออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ประเภทฟิล์มพลาสติกส์ให้ลูกค้า โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์มา นานปี เราเชื่อมั่นว่าลูกค้าทุกรายไม่เพียงแต่จะได้รับความพึงพอใจจากสินค้า ที่มีคุณภาพ แต่ยังได้รับความช่วยเหลือ จากทีมงานที่มีประสบการณ์ และบริการหลังการขายที่อบอุ่นและจริงใจ
We are expert of Plastic product industrial especially Plastic for food packaging such as milled rice packaging, salt
packaging, sugar packaging, hygienic vegetable packaging, MSG packaging, milk packaging, ice cream packaging
and snack packaging. We also have many kinds of industry product. They are wood sheet, tile pallet, drinking water
bottle, milk carton, insulation sheet, mechanical spare part, electronic components, etc.

Our company policy aims to produce and sell high quality products as well as providing our recommendation of
packaging design/ film plastic packaging design to customers by experienced engineering team.

We are confident that our clients not only satisfy with the high quality products but also impress with a great
support from our experienced experts and sincerely after sale service team.
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
บริษัทชั้นนำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ภารกิจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
1. รักษาและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. พัฒนาชื่อเสียงของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น
3. เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
4. พัฒนาด้านบุคลากรและระบบงานให้มีคุณภาพ
5. พัฒนาและสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่้ผู้มีส่วนได้
เสียโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 

 

CAPACITY

     รองรับกำลังการผลิตสิ่งพิมพ์  ( Flexo )
180,000 เมตร /วัน
4.8 ล้านเมตร/เดือน
  รองรับกำลังการผลิตสิ่งพิมพ์  ( Gravure )
120,000 เมตร/วัน
3.0 ล้านเมตร/เดือน
รองรับกำลังการผลิต Laminate Film
120,000 เมตร/วัน
3.0 ล้านเมตร/เดือน
รองรับกำลังการผลิตการเป่าฟิล์ม
4 ตัน/วัน
120 ตัน/เดือน